Khu vực của bạn

 • HOLIDAY KOI FARM
  • HOLIDAY KOI FARM

Cá Koi Tosai

 Cá Koi Shusui Tosai H3_3x_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Shusui Tosai H3_3x_001

Tuổi : 1

Giới Tính : 

Kích Thước : 3xcm

Tuổi : 1

Giới Tính : 

Kích Thước : 3xcm

 Cá Koi Shiro Bekko Tosai H4_30_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Shiro Bekko Tosai H4_30_001

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 30cm

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 30cm

 Cá Koi Kohaku Tosai H4_25_003
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Kohaku Tosai H4_25_003

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 35cm

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 35cm

 Cá Koi Shusui Tosai H4_2x_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Shusui Tosai H4_2x_001

Tuổi : 1

Giới Tính : 

Kích Thước : 2xcm

Tuổi : 1

Giới Tính : 

Kích Thước : 2xcm

 Cá Koi Kohaku Tosai H4_34_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Kohaku Tosai H4_34_001

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 34cm

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 34cm

 Cá Koi Kohaku Tosai H4_35_002
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Kohaku Tosai H4_35_002

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 35cm

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 35cm

 Cá Koi Kohaku Tosai H4_31_002
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Kohaku Tosai H4_31_002

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 31cm

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 31cm

 Cá Koi Kohaku Tosai H4_21_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Kohaku Tosai H4_21_001

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 21cm

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 21cm

 Cá Koi Showa Tosai H4_26_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Showa Tosai H4_26_001

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 26cm

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 26cm

 Cá Koi Showa Tosai H4_30_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Showa Tosai H4_30_001

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 30cm

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 30cm

 Cá Koi Showa Tosai H4_28_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Showa Tosai H4_28_001

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 28cm

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 28cm

 Cá Koi Showa Tosai H4_27_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Showa Tosai H4_27_001

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 27cm

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 27cm

 Cá Koi Goshiki Tosai H4_25_001
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Goshiki Tosai H4_25_001

Tuổi : 1

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 25cm

Tuổi : 1

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 25cm

 Cá Koi Showa Tosai H4_25_001
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Showa Tosai H4_25_001

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 25cm

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 25cm

 Cá Koi Kohaku Tosai H4_25_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Kohaku Tosai H4_25_001

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 25cm

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 25cm

HỆ THỐNG TRANG TRẠI TOÀN QUỐC

CỬA HÀNG CHÍNH

17 Lô B, Đường số 1, Khu phố 1, Khu dân cư Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Quận 7

Điện thoại: 0963216852

Có chỗ đậu ô tô

TRANG TRẠI NUÔI CÁ

Đá Bạc, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 0963216852

Có chỗ đậu ô tô

Đội ngũ luôn sẵn sàng phục vụ quý khách trên toàn quốc một cách nhiệt tình