Khu vực của bạn

 • HOLIDAY KOI FARM
  • HOLIDAY KOI FARM

Cá Koi Shusui

 Cá Koi Shusui H1_60_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Shusui H1_60_001

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 60cm

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 60cm

 Cá Koi Shusui H1_65_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Shusui H1_65_001

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 65cm

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 65cm

 Cá Koi Shusui H1_70_001
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Shusui H1_70_001

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 70cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 70cm

 Cá Koi Shusui H1_70_002
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Shusui H1_70_002

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 70cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 70cm

 Cá Koi Shusui H1_75_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Shusui H1_75_001

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 75cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 75cm

 Cá Koi Shusui H1_75_002
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Shusui H1_75_002

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 75cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 75cm

 Cá Koi Shusui H1_80_001
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Shusui H1_80_001

Tuổi : 4

Giới Tính :   Koi Cái

Kích Thước : 80cm

Tuổi : 4

Giới Tính :   Koi Cái

Kích Thước : 80cm

 Cá Koi Shusui H1_82_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Shusui H1_82_001

Tuổi : 4

Giới Tính :   Koi Cái

Kích Thước : 82cm

Tuổi : 4

Giới Tính :   Koi Cái

Kích Thước : 82cm

HỆ THỐNG TRANG TRẠI TOÀN QUỐC

CỬA HÀNG CHÍNH

17 Lô B, Đường số 1, Khu phố 1, Khu dân cư Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Quận 7

Điện thoại: 0963216852

Có chỗ đậu ô tô

TRANG TRẠI NUÔI CÁ

Đá Bạc, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 0963216852

Có chỗ đậu ô tô

Đội ngũ luôn sẵn sàng phục vụ quý khách trên toàn quốc một cách nhiệt tình